vrijdag 22 augustus 2008

Gratis rechtswinkel voor Creatieve industrie

Op 28 augustus 2008 gaat de eerste gespecialiseerde rechtswinkel op het gebied van technologie, media en communicatie (TMC) van start: de Clinic. De Clinic zal gratis eerstelijns juridisch advies geven aan (minder vermogende) particulieren en kleine, startende ondernemingen. De Clinic zal gerund worden door rechtenstudenten in de laatste fase van hun studie.
De Clinic is een initiatief van
SOLV Advocaten. Met de oprichting van de Clinic reageert SOLV op het huidige maatschappelijke debat over de toegang tot de gespecialiseerde advocatuur. De tarieven van gespecialiseerde advocaten zijn dermate hoog geworden dat het voor velen onmogelijk is juridische bijstand op het gebied van TMC te krijgen. De Clinic moet in deze behoefte voorzien.
De adviezen zullen betrekking hebben op bijna het volledig spectrum van de TMC, onder meer intellectuele eigendom, privacy, uitingsvrijheid, reclamerecht, promotionele acties, mediarecht, elektronische handel, koop op afstand en ICT-geschillen en -contracten. Dit alles met de nadruk op de toepassing van deze rechtsgebieden op nieuwe media, met name het internet.

Geen opmerkingen: