woensdag 25 februari 2009

Snel een strategie met de doelenboom

Onlangs heb ik een internetbureau geadviseerd over het vertalen van bedrijfsdoelstellingen naar individuele doelstellingen voor de personeelsleden. Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van een doelenboom. Dit is een heel eenvoudige manier om snel een strategie op papier te krijgen en ook tegelijkertijd duidelijk te maken wat ieders rol is in het bereiken van de doelstellingen.

Het maken van een doelenboom op zich is heel eenvoudig, de kunst zit in het scherp formuleren van je bedrijfsdoelstelling. Hoe werkt het? Schrijf boven aan een vel papier in 1 zin de bedrijfsdoelstelling op. Vervolgens stel je jezelf de vraag Wat is daarvoor nodig? De antwoorden op die vraag schrijf je onder de bedrijfsdoelstelling. Deze stap blijf je tot vervelens toe herhalen tot je op het niveau bent van triviale zaken als 'urenregistratie bijhouden'.

Bijvoorbeeld:

Bedrijfsdoelstelling:
Wij willen een top 25 bureau worden in onze branche

Wat is daarvoor nodig?
Een omzet van meer dan 1mln met een rendement van meer dan 15%

Wat is daarvoor nodig?
Meer grote klanten met meer grote opdrachten.
Opdrachten binnen tijd en budget afronden

Wat is daarvoor nodig?
Effectieve verkoop
Marketing
Positieve referenties
Productiviteit
Kostenbeheersing
Effectief projectmanagement

etc etc

Geen opmerkingen: