vrijdag 5 februari 2010

Communicatiesector moet radicaal innoveren

Het is niet alleen de crisis die communicatiebureaus tot het heroverwegen van hun strategie dwingt. Ook de dramatische veranderingen in het medialandschap aan de ene kant en de manier waarop zowel bedrijven als consumenten tot aankoopbeslissingen komen aan de andere kant vragen om vernieuwing. Ik ben er van overtuigd dat in de huidige dynamiek stilstaan onvermijdelijk leidt tot ondergang. Communicatie- en reclamebureaus die nog denken in termen van een creatieve campagne ontwerpen en die vervolgens wegzetten via de geijkte kanalen zullen niet meer aan de klant verwachtingen kunnen voldoen. De klant van morgen heeft nieuwe eisen:
  1. Meetbaarheid van het resultaat. Nieuwe technieken maken het mogelijk heel precies en kwantitatief de resultaten van communicatieuitingen te meten. Klanten verwachten meer en meer dat hun investering zichtbaar tot gedetailleerd omschreven resultaten leidt.
  2. Niet alleen zenden maar ook ontvangen. Bedrijven willen echt contact met hun klanten. Termen als co-creation en crowdsourcing komen steeds meer op. Echt luisteren naar klanten, feedback geven en tweerichting communicatie zijn de nieuwe uitdagingen.
  3. Multichannel communicatie. De communicatiekanalen waaruit je kunt kiezen zijn met de komst van sociale netwerken enorm uitgebreid. Een boodschap via een of twee kanalen verspreiden is niet meer van deze tijd. Zoveel mogelijk kanalen gebruiken ook niet. Maar een uitgekiende strategie met elkaar versterkende media wel.
  4. Herkenbare identiteit doorgevoerd in alles. Een eigen en authentiek gezicht dat herkenbaar is in alle facetten van een bedrijf, van de inrichting tot het briefpapier, van de beursstand tot de website.
  5. De mens achter het bedrijf. Communicatie wordt persoonlijker. Meer mens tot mens. Minder anoniem, eerlijker.
Deze ontwikkelingen vragen dat de communicatiesector een kritische blik op zichzelf werpt en zich afvraagt of het nog wel van deze tijd is. Innovatie is het aanpassen aan de veranderende wereld om je heen, en dat is precies wat bedrijven uit deze sector moeten doen om succesvol de blijven.

Geen opmerkingen: