donderdag 28 maart 2013

Samen innoveren: drie checks tussen denken en doen


Steeds meer innovatie vindt niet meer plaats binnen een bedrijf, maar in netwerken van bedrijven. Samenwerking in innovatie is wel een stuk complexer dan de klassieke route van idee naar product, die binnen een bedrijf wordt afgelegd. In grote lijnen kennen gezamenlijke innovatieprojecten drie fasen: de initiatiefase (je leert elkaar kennen en besluit tot samenwerking), de opstartfase (je maakt een plan) en de uitvoeringsfase (je voert het plan uit).

Wat ik vaak zie bij de clusters die wij begeleiden, is dat samenwerkende bedrijven al doorstromen naar een volgende fase voordat ze daar helemaal klaar voor zijn. Ik ken bijvoorbeeld een groep ICT ondernemers die gezamenlijk een nieuw ontwikkelplatform maken. Ze waren al volop aan het bouwen toen ze er achter kwamen dat ze verschillende ideeën hadden over wat het uiteindelijke product moest kunnen. Nog later in het proces kwam de vraag op wie het platform eigenlijk ging beheren en exploiteren. Hierdoor ontstonden er conflicten en zijn er twee partners uit het cluster gestapt. Wil je voorkomen dat jouw samenwerkingsverband tegen dit soort problemen aanloopt? Doe dan onderstaande checks voor je verder gaat.

Van de initiatiefase naar de opstartfase

Heb je het gevoel dat jij en je samenwerkingspartners elkaar goed genoeg hebben leren kennen? Zijn jullie klaar om spijkers met koppen te slaan? Beantwoord dan eerst deze drie vragen:
  • Hebben jullie een concreet gezamenlijk doel geformuleerd waar iedere deelnemer zich in kan vinden?
  • Is alle benodigde kennis en capaciteit aanwezig in het samenwerkingsverband?
  • Hebben alle samenwerkingspartners dezelfde ideeën over hoe je samenwerkt?

Is een van de vragen met nee beantwoord, dan kun je beter nog even in deze fase blijven.

Van de opstartfase naar de uitvoeringsfase

Zijn jullie tot een plan gekomen voor de innovatie en jeuken de handen om aan de slag te gaan? Beantwoord eerst de volgende vragen:

  • Is er een trekker? Iemand die initiatief neemt, woordvoerder kan zijn, de partners bij elkaar brengt?
  • Is er een proces vormgegeven met duidelijke mijlpalen en evaluatiemomenten?
  • Is er overeenstemming over de businesscase? Wie gaat het eindresultaat op de markt brengen en is er wel voldoende markt? Hoe worden opbrengsten en het intellectueel eigendom verdeeld?


Ook hier geldt: is een van de vragen met nee beantwoord, blijf dan in deze fase.

Uit ervaring weet ik dat hoe zorgvuldiger je elke fase doorloopt, hoe groter de kans is op succes. In dit geval hebben we het dan over een succesvol op de markt geïntroduceerde innovatie – het doel van heel veel innovatieve ondernemers!

Geen opmerkingen: