woensdag 27 maart 2013

Waarom samenwerken?


Samen innoveren is ingewikkeld en gaat vaak mis. Het lijkt dan logisch om binnen je eigen bedrijfsmuren te innoveren. Waarom is samenwerking echter toch te overwegen?
De belangrijkste reden is dat de klantvraag complexer wordt dan je enkel met je eigen bedrijf kunt leveren, de klant wil in toenemende mate ontzorgd worden. Een gebouwbeheerder wil in dit kader niet meer te maken hebben met een schilder, een glaszetter, een installateur en een dakdekker – hij wil dat zijn gebouw goed onderhouden wordt en blijft.
Gevolg van deze complexe klantvraag is dat de behoefte aan aanvullende kennis en capaciteit toeneemt. Door samen te werken vergroot je de capaciteit en daarmee de schaalbaarheid van innovatie. Een klein architectenbureau kan niet inschrijven op de aanbesteding van een nieuw ziekenhuis, maar in een consortium met een installateur en constructeur kan dat wel. Hoe pak je zo’n samenwerking aan?
Het starten van een samenwerking lijkt een beetje op het starten van een bedrijf. Daarmee heb je als ondernemer ervaring! Denk na over de markt, de propositie van de samenwerking, benodigde technologie en kennis, bemensing, enzovoort. Zo begint een samenwerking altijd met een goede visie op de markt en de toekomst. Immers, je bundelt je krachten niet alleen omdat het zo gezellig is, maar omdat het past binnen je toekomstvisie. Je ziet kansen in de markt en hebt partners nodig om die te verzilveren.
De eerste stap is dus het vinden van de juiste partners. Denk daar niet te licht over: het aangaan van een samenwerking is als het aangaan van een huwelijk. De juiste partnerkeuze is essentieel. Mijn collega Bon Uijting spreekt in dit verband over drie soorten ondernemers in samenwerkingsverbanden:
• 1+ ondernemers
• 1 ondernemers
• 1- ondernemers
De 1+ ondernemers zijn mensen met visie, met de blik naar buiten, met een open en ondernemende houding, vaak de initiatiefnemers van een samenwerking.
1 ondernemers hebben een stukje van de puzzel en brengen dat graag in, maar willen verder niet te veel gedoe. Zij zijn nuttig in een samenwerkingsverband, maar niet als die bestaat uit alleen maar 1 ondernemers; dan is er geen kartrekker.
De 1- ondernemers ten slotte komen alleen maar halen en zijn doorgaans niet helder over hun doelstellingen en intenties. Met 1- ondernemers aan boord is de samenwerking gedoemd te mislukken.
Maar wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor succesvolle samenwerking is vertrouwen. Samenwerken gebeurt niet tussen organisaties, maar tussen mensen. Zij moeten elkaar kunnen vertrouwen, anders wordt het niets. Aandacht schenken aan deze zachte kant van de samenwerking is iets wat veel ondernemers best moeilijk vinden. Soms kan een onafhankelijke begeleider hier uitkomst bieden. Op vertrouwen kan vervolgens gebouwd worden door werkelijk transparant naar elkaar te zijn: over de doelstelling van elke samenwerkingspartner, maar ook over ingebrachte kennis, kosten, opbrengsten etc.
Door een duurzame samenwerking met de juiste partners, de 1+ ondernemers, kun je als MKB’er krachtiger zijn dan welke multinational ook. Ik roep je dus op: wees een 1+ ondernemer!

Geen opmerkingen: