vrijdag 23 april 2010

Hoe maak je een goede offerte?

Okee, je mag offerte uitbrengen, je bent ver gekomen. Maar nu nog de opdracht binnenhalen. Wat staat er in een goede offerte? Hierbij tien tips.

  1. Stel je bedrijf voor en leg nadruk op die punten die voor deze klant van belang zijn. Dus niet altijd hetzelfde tekstje gebruiken! Wel kun je een aantal versies maken voor verschillende typen opdrachten/klanten die vaak voorkomen.
  2. Open deur, maar te belangrijk om niet te noemen: zorg dat er absoluut geen enkele spel- of typfout in de tekst staat.
  3. Herhaal de woorden die de klant heeft gebruikt bij het stellen van de vraag. Laat merken dat je het probleem begrijpt en dat je het gaat oplossen. Leg in de tekst van de offerte de relatie tussen de situatie bij de klant en de oplossing die jij gaat bieden.
  4. Als het niet in de algemene voorwaarden staat, zeg dan iets over het eigendom van het werk. Wie krijgt de auteursrechten?
  5. Neem een geldigheidstermijn op in je offerte, bijvoorbeeld zes weken.
  6. Specificeer niet te veel. Als je bijvoorbeeld de uurbesteding aangeeft dan krijg je behalve een discussie over de prijs ook nog een discussie over de tijdsbesteding. Specificeren naar fase is handiger.
  7. De lezer van de offerte is in eerste instantie geinteresseerd in de prijs. Het is dus zinvol om al in de inleiding een samenvatting te geven van de prijs en de opbrengsten van het project. Vervolgens kun je dit in de rest van de offerte onderbouwen.
  8. Geef aan waarmee de opdracht eindigt en bouw een evaluatiemoment in.
  9. Standaardiseer offerteonderdelen zodat het niet te veel tijd kost om een offerte te maken.
  10. Verwijs naar de algemene voorwaarden in de offertetekst zelf en stuur de algemene voorwaarden mee met de offerte.

Geen opmerkingen: